OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


Levonor

Noradrenalinum
C01CA03 Stymulatory krążeniowe - środki adrenergiczne i dopaminergiczne
roztwór do infuzji 1 mg/ml
- rej. 03394

Opakowanie handloweWydawanie
5 amp. 4 ml
ID: 16139
Lz lecznictwo zamknięte
05909990339426
10 amp. 1 ml
ID: 5763
Lz lecznictwo zamknięte
05909990339419
Wyświetliłem 2 dostępnych opakowań tego leku.

· Ulotka · Informacje na opakowaniu · Charakterystyka · Ryzyko · CSIOZ


0.05 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.