OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


Zaltrap

Afliberceptum
L01XX44 Leki przeciwnowotworowe - różne
koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji 25 mg/ml
- rej.

Opakowanie handloweWydawanie
1 fiol. 4 ml
ID: 82074
Rpz recepty specjalne
05909991039400
1 fiol. 8 ml
ID: 82076
Rpz recepty specjalne
05909991039462
3 fiol. 4 ml
ID: 82075
Rpz recepty specjalne
05909991039455
Wyświetliłem 3 dostępnych opakowań tego leku.

· Ulotka · Informacje na opakowaniu · Charakterystyka · Ryzyko · CSIOZ


0.05 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.