OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


Linola

Produkt złożony
D02AC Preparaty osłaniające skórę - parafiny i tłuszcze
maść -
- rej. 06477

Opakowanie handloweWydawanie
1 tuba 50 g
ID: 5829
OTC bez recepty
05909990647712
1 tuba 75 g
ID: 5830
OTC bez recepty
05909990647729
1 tuba 100 g
ID: 5831
OTC bez recepty
05909990647736
1 tuba 150 g
ID: 5832
OTC bez recepty
05909990647743
1 tuba 250 g
ID: 5833
OTC bez recepty
05909990647750
1 puszka 700 g
ID: 5834
OTC bez recepty
05909990647774
2 tuba 250 g
ID: 13787
OTC bez recepty
05909990647767
Wyświetliłem 7 dostępnych opakowań tego leku.

· Ulotka · Informacje na opakowaniu · Charakterystyka · Ryzyko · CSIOZ


0.05 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.