OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


Lipofundin MCT/LCT 10%

Soiae oleum raffinatum
B05BA02 Roztwory do żywienia pozajelitowego
emulsja do infuzji 10%
- rej. 02479

Opakowanie handloweWydawanie
1 butelka 100 ml
ID: 5876
Lz lecznictwo zamknięte
05909990247912
1 butelka 500 ml
ID: 5877
Lz lecznictwo zamknięte
05909990247936
1 butelka 250 ml
ID: 14423
Lz lecznictwo zamknięte
05909990247929
Wyświetliłem 3 dostępnych opakowań tego leku.

· Ulotka · Informacje na opakowaniu · Charakterystyka · Ryzyko · CSIOZ


0.11 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.