OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


Erbitux

Cetuximabum
L01XC06 (L01X?)-
roztwór do infuzji 5 mg/ml
- rej.

Opakowanie handloweWydawanie
1 fiol. 20 ml
ID: 34953
Rpz recepty specjalne
05909990035922
1 fiol. 100 ml
ID: 35026
Rpz recepty specjalne
05909990035946
Wyświetliłem 2 dostępnych opakowań tego leku.

· Ulotka · Informacje na opakowaniu · Charakterystyka · Ryzyko · CSIOZ


0.05 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.