OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


Marcaine - Adrenaline 0,5%

Bupivacaini hydrochloridum + Epinephrinum
N01BB51 Układ nerwowy - środki znieczulające miejscowo - amidy
roztwór do wstrzykiwań (5 mg + 0,005 mg)/ml
- rej. 01316

Opakowanie handloweWydawanie
5 fiol. 20 ml
ID: 6284
Lz lecznictwo zamknięte
05909990131617
Wyświetliłem 1 dostępnych opakowań tego leku.

· Ulotka · Informacje na opakowaniu · Charakterystyka · Ryzyko · CSIOZ


0.05 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.