OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


Meronem

Meropenemum
J01DH02 Leki przeciwbakteryjne działające ogólnie - karbapenemy
proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań lub infuzji 1 g
- rej. 06517

Opakowanie handloweWydawanie
10 fiol. proszku
ID: 1385
Lz lecznictwo zamknięte
05909990651719
Wyświetliłem 1 dostępnych opakowań tego leku.

· Ulotka · Informacje na opakowaniu · Charakterystyka · Ryzyko · CSIOZ


0.05 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.