OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


Methotrexat-Ebewe

Methotrexatum
L01BA01 Leki przeciwnowotworowe - antymetabolity analogi kwasu foliowego
koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji 100 mg/ml
- rej. 03339

Opakowanie handloweWydawanie
1 fiol. 50 ml
ID: 16240
Lz lecznictwo zamknięte
05909990333936
1 fiol. 10 ml
ID: 34509
Lz lecznictwo zamknięte
05909990615742
1 fiol. 5 ml
ID: 42767
Lz lecznictwo zamknięte
05909990640638
5 fiol. 5 ml
ID: 11181
Lz lecznictwo zamknięte
05909990042647
Wyświetliłem 4 dostępnych opakowań tego leku.

· Ulotka · Informacje na opakowaniu · Charakterystyka · Ryzyko · CSIOZ


0.05 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.