OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


Mivacron

Mivacurii chloridum
M03AC10 Środki zwiotczające działające obwodowo - inne 4-rzędowe zasady amoniowe
roztwór do wstrzykiwań 2 mg/ml
- rej. 03725

Opakowanie handloweWydawanie
5 amp. 5 ml
ID: 6611
Lz lecznictwo zamknięte
05909990372515
5 amp. 10 ml
ID: 16509
Lz lecznictwo zamknięte
05909990372522
Wyświetliłem 2 dostępnych opakowań tego leku.

· Ulotka · Informacje na opakowaniu · Charakterystyka · Ryzyko · CSIOZ


0.12 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.