OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


Cynacholin

Cynarae herbae extractum fluidum
A05BA03 Leki stosowane w chorobach dróg żółciowych
płyn doustny -
- rej. 02167

Opakowanie handloweWydawanie
1 butelka 100 ml
ID: 20914
OTC bez recepty
05909990216734
Wyświetliłem 1 dostępnych opakowań tego leku.

· Ulotka · Informacje na opakowaniu · Charakterystyka · Ryzyko · CSIOZ


0.05 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.