OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


Naloxonum hydrochloricum WZF

Naloxoni hydrochloridum
V03AB15 Antidota
roztwór do wstrzykiwań 400 mcg/ml
- rej. 01042

Opakowanie handloweWydawanie
10 amp. 1 ml
ID: 6800
Lz lecznictwo zamknięte
05909990104215
Wyświetliłem 1 dostępnych opakowań tego leku.

· Ulotka · Informacje na opakowaniu · Charakterystyka · Ryzyko · CSIOZ


0.05 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.