OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


Natrium bicarbonicum 8,4% Polpharma

Natrii hydrogenocarbonas
B05BB01 Płyny infuzyjne wpływajace na równowagę elektrolitową
roztwór do wstrzykiwań 84 mg/ml
- rej. 02485

Opakowanie handloweWydawanie
10 amp. 20 ml
ID: 6921
Lz lecznictwo zamknięte
05909990248513
Wyświetliłem 1 dostępnych opakowań tego leku.

· Ulotka · Informacje na opakowaniu · Charakterystyka · Ryzyko · CSIOZ


0.05 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.