OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


Norcuron

Vecuronii bromidum
M03AC03 Środki zwiotczające działające obwodowo - inne 4-rzędowe zasady amoniowe
proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań 4 mg
- rej. 00886

Opakowanie handloweWydawanie
10 amp. proszku
ID: 65734
Lz lecznictwo zamknięte
05909990859788
Wyświetliłem 1 dostępnych opakowań tego leku.

· Ulotka · Informacje na opakowaniu · Charakterystyka · Ryzyko · CSIOZ


0.05 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.