OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


Oxytocin-Richter

Oxytocinum
H01BB02 Hormony - oksytocyna i jej pochodne
roztwór do infuzji 5 IU/ml
- rej. 01299

Opakowanie handloweWydawanie
5 amp. 1 ml
ID: 7628
Lz lecznictwo zamknięte
05909990129911
Wyświetliłem 1 dostępnych opakowań tego leku.

· Ulotka · Informacje na opakowaniu · Charakterystyka · Ryzyko · CSIOZ


0.05 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.