OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


Codipar

Paracetamolum
N02BE01 Układ nerwowy - leki przeciwbólowe - anilidy
tabletki 500 mg
- rej. 02578

Opakowanie handloweWydawanie
6 tabl.
ID: 7730
OTC bez recepty
05909990257812
12 tabl.
ID: 25355
OTC bez recepty
05909990257867
24 tabl.
ID: 25356
OTC bez recepty
05909990257874
24 tabl. w pojemniku
ID: 25358
OTC bez recepty
05909990257881
50 tabl.
ID: 15811
OTC bez recepty
05909990257850
Wyświetliłem 5 dostępnych opakowań tego leku.

· Ulotka · Informacje na opakowaniu · Charakterystyka · Ryzyko · CSIOZ


0.05 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.