OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


Prostin VR

Alprostadilum
C01EA01 Prostaglandyny działające na krążenie
roztwór do wstrzykiwań 500 mcg/ml
- rej. 01551

Opakowanie handloweWydawanie
5 amp. 1 ml
ID: 8410
Lz lecznictwo zamknięte
05909990155132
5 amp. 0,2 ml
ID: 13272
Lz lecznictwo zamknięte
05909990155118
5 amp. 0,5 ml
ID: 13273
Lz lecznictwo zamknięte
05909990155125
Wyświetliłem 3 dostępnych opakowań tego leku.

· Ulotka · Informacje na opakowaniu · Charakterystyka · Ryzyko · CSIOZ


0.05 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.