OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


Siarczan protaminy 1%

Protamini sulfas
V03AB14 Antidota
roztwór do wstrzykiwań 10 mg/ml
- rej. 02240

Opakowanie handloweWydawanie
1 amp. 5 ml
ID: 13935
Lz lecznictwo zamknięte
05909990224012
10 amp. 5 ml
ID: 65463
Lz lecznictwo zamknięte
05909990855834
Wyświetliłem 2 dostępnych opakowań tego leku.

· Ulotka · Informacje na opakowaniu · Charakterystyka · Ryzyko · CSIOZ


0.05 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.