OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


Neorelium

Diazepamum
N05BA01 Układ nerwowy - leki psychotropowe anksjolityki - pochodne benzodiazepiony
roztwór do wstrzykiwań 5 mg/ml
- rej. 01665

Opakowanie handloweWydawanie
50 amp. 2 ml
ID: 13430
Lz lecznictwo zamknięte
05909990166510
Wyświetliłem 1 dostępnych opakowań tego leku.

· Ulotka · Informacje na opakowaniu · Charakterystyka · Ryzyko · CSIOZ


0.05 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.