OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


Azycyna

Azithromycinum
J01FA10 Leki przeciwbakteryjne działające ogólnie - makrolidy
granulat do sporządzania zawiesiny doustnej 200 mg/5 ml
- rej. 14094

Opakowanie handloweWydawanie
1 butelka 20 ml
ID: 37922
Rp na receptę
05909990073566
1 butelka 30 ml
ID: 37923
Rp na receptę
05909990073573
1 butelka 37,5 ml
ID: 37927
Rp na receptę
05909990073580
Wyświetliłem 3 dostępnych opakowań tego leku.

· Ulotka · Informacje na opakowaniu · Charakterystyka · Ryzyko · CSIOZ


0.08 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.