OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


Rytmonorm

Propafenoni hydrochloridum
C01BC03 Przeciwarytmiczne, klasa I C
roztwór do wstrzykiwań 3,5 mg/ml
- rej. 01251

Opakowanie handloweWydawanie
5 amp. 20 ml
ID: 8827
Lz lecznictwo zamknięte
05909990125111
Wyświetliłem 1 dostępnych opakowań tego leku.

· Ulotka · Informacje na opakowaniu · Charakterystyka · Ryzyko · CSIOZ


0.05 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.