OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


Solutio Ringeri Fresenius

Natrii chloridum + Kalii chloridum + Calcii chloridum
B05BB01 Płyny infuzyjne wpływajace na równowagę elektrolitową
roztwór do infuzji (8,6 mg + 0,3 mg + 0,243 mg)/ml
- rej. 02530

Opakowanie handloweWydawanie
1 poj. 250 ml (z kapslem)
ID: 14076
Lz lecznictwo zamknięte
05909990253050
1 poj. 100 ml
ID: 81357
Lz lecznictwo zamknięte
05909991030896
1 poj. 250 ml
ID: 81358
Lz lecznictwo zamknięte
05909991030902
1 poj. 500 ml
ID: 81359
Lz lecznictwo zamknięte
05909991030933
1 poj. 1000 ml
ID: 81360
Lz lecznictwo zamknięte
05909991030940
1 poj. 100 ml (z kapslem)
ID: 14075
Lz lecznictwo zamknięte
05909990253043
1 poj. 500 ml (z kapslem)
ID: 14078
Lz lecznictwo zamknięte
05909990253067
1 poj. 1000 ml (z kapslem)
ID: 25991
Lz lecznictwo zamknięte
05909990033478
Wyświetliłem 8 dostępnych opakowań tego leku.

· Ulotka · Informacje na opakowaniu · Charakterystyka · Ryzyko · CSIOZ


0.05 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.