OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


Solutio Ringeri Lactate Fresenius

Produkt złożony
B05BB01 Płyny infuzyjne wpływajace na równowagę elektrolitową
roztwór do infuzji -
- rej. 07023

Opakowanie handloweWydawanie
1 poj. 100 ml
ID: 18726
Lz lecznictwo zamknięte
05909992702303
1 poj. 1000 ml
ID: 28974
Lz lecznictwo zamknięte
05909990033508
1 poj. 250 ml
ID: 61995
Lz lecznictwo zamknięte
05909990702329
1 poj. 500 ml
ID: 61996
Lz lecznictwo zamknięte
05909990702398
1 poj. 1000 ml
ID: 81249
Lz lecznictwo zamknięte
05909991030988
1 poj. 100 ml
ID: 81361
Lz lecznictwo zamknięte
05909991030957
1 poj. 250 ml
ID: 81362
Lz lecznictwo zamknięte
05909991030964
1 poj. 500 ml
ID: 81363
Lz lecznictwo zamknięte
05909991030971
Wyświetliłem 8 dostępnych opakowań tego leku.

· Ulotka · Informacje na opakowaniu · Charakterystyka · Ryzyko · CSIOZ


0.12 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.