OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


Soluvit N

Preparat witaminowy
B05XC Płyny dożylne uzupełniające - witaminy
proszek do sporządzania roztworu do infuzji
- rej. 02722

Opakowanie handloweWydawanie
10 fiol. proszku
ID: 9190
Lz lecznictwo zamknięte
05909990272211
Wyświetliłem 1 dostępnych opakowań tego leku.

· Ulotka · Informacje na opakowaniu · Charakterystyka · Ryzyko · CSIOZ


0.08 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.