OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


Chlorek strontu 89SrCl2 POLATOM

Strontii (89 Sr) chloridi solutio iniectabilis
V10BX01 (V10B?)-
roztwór do wstrzykiwań 37,5 MBq/ml
- rej. 06807

Opakowanie handloweWydawanie
1 fiol. 10 ml
ID: 9643
Lz lecznictwo zamknięte
05909990680719
Wyświetliłem 1 dostępnych opakowań tego leku.

· Ulotka · Informacje na opakowaniu · Charakterystyka · Ryzyko · CSIOZ


0.05 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.