OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


Azix

Azithromycinum
J01FA10 Leki przeciwbakteryjne działające ogólnie - makrolidy
tabletki powlekane 500 mg
- rej. 00682

Opakowanie handloweWydawanie
2 tabl.
ID: 9700
Rp na receptę
05909990068210
3 tabl.
ID: 9701
Rp na receptę
05909990068227
Wyświetliłem 2 dostępnych opakowań tego leku.

· Ulotka · Informacje na opakowaniu · Charakterystyka · Ryzyko · CSIOZ


0.1 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.