OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


Tazocin

Piperacillinum + Tazobactamum
J01CR05 Leki przeciwbakteryjne działające ogólnie - penicyliny z inhibitorem beta-laktamazy
proszek do sporządzania roztworu do infuzji 2 g + 0,25 g
- rej. 03720

Opakowanie handloweWydawanie
1 fiol. proszku
ID: 9905
Lz lecznictwo zamknięte
05909990372010
12 fiol. proszku
ID: 26082
Lz lecznictwo zamknięte
05909990212422
Wyświetliłem 2 dostępnych opakowań tego leku.

· Ulotka · Informacje na opakowaniu · Charakterystyka · Ryzyko · CSIOZ


0.05 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.