OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


Thymoglobuline 5 mg/ml

Immunoglobulinum anti-T lymphocytorum ex animale ad usum humanum
L04AA04 Leki hamujące układ odpornościowy - selektywne
proszek do sporządzania koncentratu roztworu do infuzji 5 mg/ml; 25 mg
- rej. 00312

Opakowanie handloweWydawanie
1 fiol. proszku
ID: 38624
Lz lecznictwo zamknięte
05909990081479
Wyświetliłem 1 dostępnych opakowań tego leku.

· Ulotka · Informacje na opakowaniu · Charakterystyka · Ryzyko · CSIOZ


0.1 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.