OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


Vinblastin-Richter

Vinblastini sulfas
L01CA01 Leki przeciwnowotworowe - alkaloidy barwinka (Vincea)
proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań 5 mg
- rej. 01173

Opakowanie handloweWydawanie
5 fiol. proszku + 5 amp. rozp.
ID: 10611
Lz lecznictwo zamknięte
05909990117314
10 fiol. proszku + 10 amp. rozp.
ID: 46998
Lz lecznictwo zamknięte
05909990117321
Wyświetliłem 2 dostępnych opakowań tego leku.

· Ulotka · Informacje na opakowaniu · Charakterystyka · Ryzyko · CSIOZ


0.05 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.