OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


1% Wodny roztwór fioletu gencjanowego Gemi

Methylrosanilinii chloridum

płyn na skórę 10 mg/g
- rej. 03169

Opakowanie handloweWydawanie
1 butelka 20 g
ID: 50618
OTC bez recepty
05909990316922
1 butelka 500 g
ID: 15209
OTC bez recepty
05909990316977
Wyświetliłem 2 dostępnych opakowań tego leku.

· Ulotka · Informacje na opakowaniu · Charakterystyka · Ryzyko · CSIOZ


0.05 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.