OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


Xylocaine 2%

Lidocaini hydrochloridum
N01BB02 Układ nerwowy - środki znieczulające miejscowo - amidy
roztwór do wstrzykiwań 20 mg/ml
- rej. 01309

Opakowanie handloweWydawanie
5 fiol. 50 ml
ID: 10882
Lz lecznictwo zamknięte
05909990130917
Wyświetliłem 1 dostępnych opakowań tego leku.

· Ulotka · Informacje na opakowaniu · Charakterystyka · Ryzyko · CSIOZ


0.05 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.