OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


Zavedos

Idarubicinum
L01DB06 Leki przeciwnowotworowe - antracykliny
proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań 10 mg
- rej. 02362

Opakowanie handloweWydawanie
1 fiol. proszku
ID: 10931
Lz lecznictwo zamknięte
05909990236213
Wyświetliłem 1 dostępnych opakowań tego leku.

· Ulotka · Informacje na opakowaniu · Charakterystyka · Ryzyko · CSIOZ


0.17 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.