OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


Azitrox Z

Azithromycinum
J01FA10 Leki przeciwbakteryjne działające ogólnie - makrolidy
proszek do sporządzania zawiesiny doustnej 200 mg/5 ml
- rej. 21269

Opakowanie handloweWydawanie
1 butelka 14,5 g
ID: 85130
Rp na receptę
05909991070694
1 butelka 29 g
ID: 85131
Rp na receptę
05909991070700
Wyświetliłem 2 dostępnych opakowań tego leku.

· Ulotka · Informacje na opakowaniu · Charakterystyka · Ryzyko · CSIOZ


0.05 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.