OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


Advantan

Methylprednisoloni aceponas
D07AC14 Kotykosteroidy stosowane miejscowo - silnie działające (grupa III)
krem 1 mg/g
- rej. 07179

Opakowanie handloweWydawanie
1 tuba 30 g
ID: 124797
Rp na receptę
05908229302408
1 tuba 15 g
ID: 48360
Rp na receptę
05909990717910
1 tuba 25 g
ID: 11284
Rp na receptę
05909990717927
1 tuba 50 g
ID: 11285
Rp na receptę
05909990717934
Wyświetliłem 4 dostępnych opakowań tego leku.

· Ulotka · Informacje na opakowaniu · Charakterystyka · Ryzyko · CSIOZ


0.05 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.