OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


Advantan

Methylprednisoloni aceponas
D07AC14 Kotykosteroidy stosowane miejscowo - silnie działające (grupa III)
emulsja na skórę 1 mg/g
- rej. 07180

Opakowanie handloweWydawanie
1 tuba 15 g
ID: 11288
Rp na receptę
05909990718016
1 tuba 25 g
ID: 48371
Rp na receptę
05909990718023
1 tuba 50 g
ID: 11289
Rp na receptę
05909990718030
Wyświetliłem 3 dostępnych opakowań tego leku.

· Ulotka · Informacje na opakowaniu · Charakterystyka · Ryzyko · CSIOZ


0.12 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.