OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


Augmentin

Amoxicillinum + Acidum clavulanicum
J01CR02 Leki przeciwbakteryjne działające ogólnie - penicyliny z inhibitorem beta-laktamazy
tabletki powlekane 875 mg + 125 mg
- rej. 07175

Opakowanie handloweWydawanie
2 tabl.
ID: 87376
Rp na receptę
05909991093945
4 tabl.
ID: 87377
Rp na receptę
05909991093952
10 tabl.
ID: 87378
Rp na receptę
05909991093969
12 tabl.
ID: 87379
Rp na receptę
05909991093976
14 tabl. (2 x 7)
ID: 20063
Rp na receptę
05909990717521
14 tabl. (1 x 14)
ID: 58166
Rp na receptę
05909990717514
16 tabl.
ID: 87380
Rp na receptę
05909991093983
20 tabl.
ID: 87381
Rp na receptę
05909991093990
24 tabl.
ID: 87382
Rp na receptę
05909991094003
30 tabl.
ID: 87451
Rp na receptę
05909991094478
100 tabl.
ID: 87383
Rp na receptę
05909991094027
500 tabl.
ID: 87384
Rp na receptę
05909991094034
Wyświetliłem 12 dostępnych opakowań tego leku.

· Ulotka · Informacje na opakowaniu · Charakterystyka · Ryzyko · CSIOZ


0.05 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.