OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


Biodribin

Cladribinum
L01BB04 Leki przeciwnowotworowe - antymetabolity analogi puryn
roztwór do infuzji 1 mg/ml
- rej. 07134

Opakowanie handloweWydawanie
1 fiol. 10 ml
ID: 11300
Lz lecznictwo zamknięte
05909990713417
Wyświetliłem 1 dostępnych opakowań tego leku.

· Ulotka · Informacje na opakowaniu · Charakterystyka · Ryzyko · CSIOZ


0.05 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.