OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


CellCept

Mycophenolas mofetil
L04AA06 Leki hamujące układ odpornościowy - selektywne
tabletki powlekane 500 mg
- rej.

Opakowanie handloweWydawanie
50 tabl.
ID: 11305
Rpz recepty specjalne
05909990707515
150 tabl.
ID: 11306
Rpz recepty specjalne
05909990707522
Wyświetliłem 2 dostępnych opakowań tego leku.

· Ulotka · Informacje na opakowaniu · Charakterystyka · Ryzyko · CSIOZ


0.12 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.