OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


Depakine

Natrii valproas
N03AG01 Układ nerwowy - leki przeciwdrgawkowe - pochodne kwasów tłuszczowych
proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań 400 mg (400 mg/4 ml)
- rej. 07170

Opakowanie handloweWydawanie
1 fiol. z proszkiem 400 mg + 1 amp. z rozp. 4 ml
ID: 130072
Lz lecznictwo zamknięte
05909991386337
4 fiol. proszku + amp. rozp.
ID: 43986
Lz lecznictwo zamknięte
05909990717019
Wyświetliłem 2 dostępnych opakowań tego leku.

· Ulotka · Informacje na opakowaniu · Charakterystyka · Ryzyko · CSIOZ


0.05 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.