OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


Envil kaszel

Ambroxoli hydrochloridum
R05CB06 Leki stosowane w kaszlu i przeziębieniach - mukolityki
syrop 30 mg/5 ml
- rej. 07135

Opakowanie handloweWydawanie
1 butelka 120 ml
ID: 43521
OTC bez recepty
05909990646623
1 butelka 100 ml
ID: 44482
OTC bez recepty
05909990713516
Wyświetliłem 2 dostępnych opakowań tego leku.

· Ulotka · Informacje na opakowaniu · Charakterystyka · Ryzyko · CSIOZ


0.13 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.