OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


Calpol 6 Plus

Paracetamolum
N02BE01 Układ nerwowy - leki przeciwbólowe - anilidy
zawiesina doustna 250 mg/5 ml
- rej. 07258

Opakowanie handloweWydawanie
1 butelka 100 ml
ID: 11501
OTC bez recepty
05909990725816
Wyświetliłem 1 dostępnych opakowań tego leku.

· Ulotka · Informacje na opakowaniu · Charakterystyka · Ryzyko · CSIOZ


0.05 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.