OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


Dipeptiven

N(2) - L - alanylum - gutaminum
B05BA01 Roztwory do żywienia pozajelitowego
koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji 200 mg/ml
- rej. 07330

Opakowanie handloweWydawanie
1 butelka 50 ml
ID: 11648
Lz lecznictwo zamknięte
05909990733019
1 butelka 100 ml
ID: 11649
Lz lecznictwo zamknięte
05909990733026
Wyświetliłem 2 dostępnych opakowań tego leku.

· Ulotka · Informacje na opakowaniu · Charakterystyka · Ryzyko · CSIOZ


0.05 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.