OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


Pancuronium Jelfa

Pancuronii bromidum
M03AC01 Środki zwiotczające działające obwodowo - inne 4-rzędowe zasady amoniowe
roztwór do wstrzykiwań 2 mg/ml
- rej. 07426

Opakowanie handloweWydawanie
10 amp. 2 ml
ID: 11800
Lz lecznictwo zamknięte
05909990742615
Wyświetliłem 1 dostępnych opakowań tego leku.

· Ulotka · Informacje na opakowaniu · Charakterystyka · Ryzyko · CSIOZ


0.05 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.