OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


Vendal retard

Morphini hydrochloridum
N02AA01 Układ nerwowy - leki przeciwbólowe - opioidy - naturalne alkaloidy opium
tabletki powlekane o przedłużonym uwalnianiu 30 mg
- rej. 07439

Opakowanie handloweWydawanie
10 tabl.
ID: 11891
Rpw środki odurzające
05909990743919
30 tabl.
ID: 11892
Rpw środki odurzające
05909990743926
Wyświetliłem 2 dostępnych opakowań tego leku.

· Ulotka · Informacje na opakowaniu · Charakterystyka · Ryzyko · CSIOZ


0.05 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.