OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


Vendal retard

Morphini hydrochloridum
N02AA01 Układ nerwowy - leki przeciwbólowe - opioidy - naturalne alkaloidy opium
tabletki powlekane o przedłużonym uwalnianiu 200 mg
- rej. 07442

Opakowanie handloweWydawanie
10 tabl.
ID: 11897
Rpw środki odurzające
05909990744213
30 tabl.
ID: 11898
Rpw środki odurzające
05909990744220
Wyświetliłem 2 dostępnych opakowań tego leku.

· Ulotka · Informacje na opakowaniu · Charakterystyka · Ryzyko · CSIOZ


0.36 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.