OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


Campto

Irinotecanum
L01XX19 Leki przeciwnowotworowe - różne
koncentrat do sporządzania roztworu do wlewów dożylnych 20 mg/ml
- rej. 07521

Opakowanie handloweWydawanie
1 fiol. 2 ml
ID: 43324
Lz lecznictwo zamknięte
05909990645176
1 fiol. 15 ml
ID: 43304
Lz lecznictwo zamknięte
05909990645060
Wyświetliłem 2 dostępnych opakowań tego leku.

· Ulotka · Informacje na opakowaniu · Charakterystyka · Ryzyko · CSIOZ


0.05 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.