OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


Farmorubicin PFS

Epirubicini hydrochloridum
L01DB03 Leki przeciwnowotworowe - antracykliny
roztwór do wstrzykiwań i infuzji 2 mg/ml (10 mg/5 ml)
- rej. 07524

Opakowanie handloweWydawanie
1 fiol. 5 ml
ID: 11923
Lz lecznictwo zamknięte
05909990752416
Wyświetliłem 1 dostępnych opakowań tego leku.

· Ulotka · Informacje na opakowaniu · Charakterystyka · Ryzyko · CSIOZ


0.05 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.