OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


Farmorubicin PFS

Epirubicini hydrochloridum
L01DB03 Leki przeciwnowotworowe - antracykliny
roztwór do wstrzykiwań i infuzji 2 mg/ml (10 mg/5 ml, 50 mg/25 ml, 200 mg/100 ml)
- rej. 07525

Opakowanie handloweWydawanie
1 fiol. 5 ml
ID: 79045
Lz lecznictwo zamknięte
05909991005276
1 fiol. 25 ml
ID: 11924
Lz lecznictwo zamknięte
05909990752515
1 fiol. 100 ml
ID: 79046
Lz lecznictwo zamknięte
05909991005283
Wyświetliłem 3 dostępnych opakowań tego leku.

· Ulotka · Informacje na opakowaniu · Charakterystyka · Ryzyko · CSIOZ


0.05 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.