OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


Norvir

Ritonavirum
J05AE03 (J05A?)-
roztwór doustny 80 mg/ml
- rej.

Opakowanie handloweWydawanie
1 butelka 90 ml + 1 strzyk.
ID: 105323
Rpz recepty specjalne
5 butelek 90 ml + 5 strzyk.
ID: 11944
Rpz recepty specjalne
05909990753420
Wyświetliłem 2 dostępnych opakowań tego leku.

· Ulotka · Informacje na opakowaniu · Charakterystyka · Ryzyko · CSIOZ


0.05 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.