OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


Sevorane

Sevofluranum
N01AB08 Układ nerwowy - środki znieczulające ogólnie - chlorowane węglowodory
płyn wziewny 100%
- rej. 07509

Opakowanie handloweWydawanie
1 butelka 250 ml
ID: 11963
Lz lecznictwo zamknięte
05909990750917
Wyświetliłem 1 dostępnych opakowań tego leku.

· Ulotka · Informacje na opakowaniu · Charakterystyka · Ryzyko · CSIOZ


0.05 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.