OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


APAP dla dzieci FORTE

Paracetamolum
N02BE01 Układ nerwowy - leki przeciwbólowe - anilidy
zawiesina doustna 40 mg/ml
- rej. 21719

Opakowanie handloweWydawanie
1 butelka 85 ml
ID: 89176
OTC bez recepty
05909991102753
Wyświetliłem 1 dostępnych opakowań tego leku.

· Ulotka · Informacje na opakowaniu · Charakterystyka · Ryzyko · CSIOZ


0.05 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.